Schilderwerken - Binnenhuis

Jac. van der Plas Schilders is gespecialiseerd in schilderwerken binnen- en buitenhuis. Veel ervaring hebben wij met het bewerken en afwerken van bestaande bouw, nieuwbouw, maar ook renovatie projecten! We helpen ook u graag verder!

Uw specialist

We nemen u veel werk uit handen en gaan niet eerder weg, dan dat uw tevredenheid en trots heeft geleid tot volwaardige instemming voor gedane arbeid. We zien uit naar kennismaking en samenwerking met u!

Topkwaliteit!

Jac. van der Plas Schilders gaat alleen voor de beste kwaliteit!

Erkende leerschool

Wij zijn erkend door Sikkens en A&O Services

Top leveranciers

Wij gebruiken alleen de meest hoogwaardige materialen die op de markt beschikbaar zijn! Op die manier garanderen wij een kwalitatief goed eindresultaat.

Onze opdrachten voeren wij uit met uiterste precisie en zorgvuldigheid.

Ook voor renovatie werkzaamheden bent u bij Jac. van der Plas Schilders aan het juiste adres.

Niet alleen doen wij schilderwerk, wij verzorgen ook behang- en stucadoorswerk.

 

Privacy verklaring

Jac. van der Plas Schilders Jac. van der Plas Schilders, gevestigd aan Koningin Julianalaan 40, 2231 VD Rijnsburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.jacschilders.nl/ Koningin Julianalaan 40, 2231 VD Rijnsburg +31622938685

Jac. van der Plas is de Functionaris Gegevensbescherming van Jac. van der Plas Schilders, Hij is te bereiken via info@jacschilders.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jac. van der Plas Schilders verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jacschilders.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jac. van der Plas Schilders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jac. van der Plas Schilders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
Jac. van der Plas Schilders verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jac. van der Plas Schilders gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jac. van der Plas Schilders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jacschilders.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jac. van der Plas Schilders wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jac. van der Plas Schilders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jacschilders.nl